A selection of Irish words and phrases, with English meanings. The English words in this section begin with 'A'.

able: able to ábalta [aabuLtu]

about (place) timpeall [chimpuL]

approximately thimpeall is [himpuL is]

above os cionn [as--kyuN]

accident taisme [tashmi]

I had an accident bhain taisme dom [wan tashmi ghom]

accommodation lóistín [Loeshcheen]

across trasna [trasNu]

after i ndiaidh [i--nae]

after me i mo dhiaidh [i mu--yae]

age an aois [u--Neesh]

agree: I agree with a person aontaím le duine [eeNteem le dini]

air aer [aeur]

airport aerfort [aerfort]

all uilig [i--log] at all ar chor ar bith [xor u bih]

alive beo [byoe]

already cheana féin [hanu faen]

America Meiriceá [merikyaa]

and agus [agus], abbreviated form: is [is]

angry: I am angry with a person tá mé i bhfeirg le duine [ta me i--verig le dini]

animal ainmhí [enivee], otherwise: beithioch

answer freagra [fragru]

I answer (a person) tugaim freagra ar dhine [tugim fragru er ghini]

appetite goile [geli]

April Aibreán [ebraan]

arm sciathán [shkihaan]

around timpeall [chimpuL] (see also about)

as: as big as chomh mór le [khu--moer le]

as it is mar atá [mur u--taa]

ashamed: I am ashamed tá náire orm [ta Naar urum]

ask: I ask for a thing iarraim rud [eeurum rud]

enquire fiarfraim [feeur-heem]

asleep: I am asleep tá mé i mo chodladh [i mu--xoloo]

at ag [eg]

August Lúnasa [Loonusu]

autumn fómhar [foewur]

awake: I am awake ta mé i mó dhúiseacht [tá mé mo-ghooshukht]

awful uafasach [ufaasukh]