A selection of Irish words and phrases, with English meanings. The English words in this section begin with 'C'.

cake císte [keeshchi], otherwise cáca

call glao [glee]

I call glaoim [glee-im]

car carr [kaar]

care aire [ari]

I take care of a person tugaim aire do dhuine [tugim ari du-ghini]

case
(baggage) cása [kaasu]
(legal) cúis [koosh]
(general) cás [kaas]

cat cat [kat]

change athrú [arhoo]

I change athraím [arheem]
(money) briseadh [brishoo]

chicken cearc [kyark], otherwise sicín

child páiste [paashchi]

cheese cáis [kaash]

choice rogha [row-in]

choose: I choose toghaim [tow-im]

church
(Roman Catholic) eaglais [aglish]
(Protestant) teampall [champuL]

Christ Críost [kreest]

Christian Críostaí [kreestee]

Christmas an Nollaig [u-NoLik]

cigarette toitín [techeen]

clean glan [glan]

I clean glanaim [glanim]

clear soiléir [silaer]
(water) glan [glan]

clever cliste [klishchi]

cliff binn [bin]

clock clog [klog]

two o'clock an dó a chlog [u-doe u-khlog]

close: close (to) gar (do) [gar gu]

I close dúnaim [doonim]

cloth éadach [aedukh]

clothes éadaí [aedee]

cloud néal [naeul]

coat cóta [koetu]

coffee caife [kafi]

cold fuar [foour]

I have a cold Tá slaghdán orm [ta sLiedaan urum]

The cold is terrible Tá an fuacht uafásach [tan fooukt ufaasukh]

collect: I collect bailím [baleem]

colour dath [dah]

comb cíor [keeur]
I comb my hair cíoraim mo cheann [keerim mu-hyaN]

come: I come tagaim [tagim]

come in! gabh isteach! [goe ishchak]

come here! gabh i le! [goe i-le]

comfortable sóculach [soekoolukh], otherwise compórdach

company cuideachta [kijukhtu]
(business) comhlacht [koelukht]

complain: I complain déanaim gearán [jeeunim gyaraan]

completely ar fad [er-fad]

Connaught Connachta [kuNukhtu]

conversation comhrá [koe-raa]

Cork Corcaigh [korkee]

corner coirneal [kornael]

county contae [kuNdae]

cow [boe]

cream uachtar [ooukhtur]

cry: I cry caoinim [keenim]

cup cupán [kopaan]

curtain cuirtín [koreheen]

cut: I cut gearraim [gyarim]