A selection of Irish words and phrases, with English meanings. The English words in this section begin with 'D'.

damp tais [tash]

dance damhsa [dowsu], otherwise rince

danger contúirt [kuNtoorch], otherwise dáinséar

dangerous contúirteach [kuNtoorchukh]

dark dorcha [dorukhu]

darkness dorchadas [dorukhudus]

date dáta [daatu]

daughter iníon [ineen]

day [Laa]

dead marbh [maroo]

dear (cost) daor [deer]
(beloved) muirneach [mornukh]

death an bas [uóbaas]

December Mí na Nollaig [mee-NuóNoluk]

deep domhain [down]

devil diabhal [jowl]

die: I die faighim bás [faam baas]

difference duifear [jifur], otherwise difríocht

difficult doiligh [delee], otherwise deacair

difficulty deacracht [jakrukht]

I am in difficulty tá mé i gcruachás [ta me iógrooukhaas]

dinner dinnear [jinaer]

dining-room seomra bia [shoemru bee]

dirty salach [salukh]

dislike: I dislike a person ní maith liom duine [nee mah lum dini]

do: I do déanaim [jeeunim]

doctor dochtúir [dokhtoor]

dog madadh [madoo], otherwise madra

Donegal Dún na nGall [doo-NuóngaL]

donkey asal [asul]

door dorus [dorus]

doubt amhras [owrus]
I doubt tá mé in amhras [ta me ióNowrus]

down (place) thíos [hees]
(motion) síos [shees]

dress gúna [goonu]

I dress (a person) cuirim éadaí (ar dhuine) [kirim aedee ir ghini]

drink deoch [jokh]

I drink ólaim [ohlim]

drive: I drive tiomáinim[chumaanim]

drizzle ceobhrán [kyoe-wuraan]

drop (liquid) braon [breen]

I drop leagaim [Lagim]

drunk: I am drunk tá mé ar meisce [ta me erómishki]

dry tirim [chirim]

I dry triomaím [chrumeem]

Dublin Baile Átha Cliath [blaa kleeu]

dull (weather) gruama [grooumu]
(subject) neamhshuimiúil [now himool]

dumb balbh [baloo]

dust dusta [distu]

during i rith [iórih]